• Farligt gods

  Varer, der er farlige at transportere. Hertil hører f.eks. radioaktive, eksplosive, letantændelige, giftige og ætsende kemikalier.

 • Fixtermin

  En fixtermin er aftalen om fast tidspunkt for på- eller aflæsning af lastbilen i forbindelse med en transportordre. Overholdelse af disse terminer er en del af de kontraktmæssige forpligtelser. Begrebet Fixtermin erstatter det ældre begreb "planlagt levering".

 • Flådestyring

  Målrettet disponering, styring og kontrol med køretøjsflåder (lastbiler, personbiler, skibe, bane). Ved software med f.eks. GPS-systemer taler man om digital flådestyring. Softwaren bør gøre det muligt at følge et køretøj i realtid.

 • Fragt

  Enhver form for gods, som en transportvirksomhed overtager til transport efter aftale med afsender.

 • Fragt- og laderumsbørs

  Fragtbørs - Virtuel markedsplads for typisk speditører og fragtførere. Her kan disse handle med overskydende eller manglende fragt- og laderumstilbud og på den måde nå frem til en optimal kapacitetsudnyttelse.

 • Fragtbrev

  Dokument udstedt af afsender, der følger varen. Fungerer som dokumentation for indgåelse og indhold af en fragtaftale samt som modtagelseskvittering, når varen overtages hos afsender og udleveres hos modtager.

 • Fragtbørser

  Fragtbørser er virtuelle markedspladser, som fortrinsvist henvender sig til speditører og vognmænd. Brugere af børsen kan her tilbyde fragter, som de mangler transportmuligheder til.

 • Fragtformidler

  Ved hjælp af en fragtformidler bliver en fragt rettidigt ledt videre til en egnet transportleverandør for den pågældene fragt.

 • Fragtformidling

  Ved fragtformidling udvælges en passende serviceleverandør til at udføre en given transport, således at fragten ankommer til destinationen til tiden.

 • Fragtfører

  Fragtføreren udfører transporten af en fragt til lands, til vands og i luften.

Bliv branche-insider

Tilmeld dig her, og glæd dig til at regelmæssigt at modtage relevante artikler, der gør din arbejdshverdag lettere og udvider din forretningshorisont.


Tilmeld nyhedsbrev

Til toppen